Algemene voorwaarden


Door gebruik te maken van de verhuurdiensten van ‘TîlLuna Party Rentals’, hierna TPR genoemd,  verklaart de huurder zich akkoord met de volgende voorwaarden en in te staan voor de stipte naleving ervan:

 1. TPR rekent voor het opstellen, leveren of afbreken van haar materialen steeds op de aanwezigheid van minstens één persoon. Dit om de plaats van opstelling aan te wijzen en de nodige uitleg en richtlijnen te kunnen verschaffen.

 2. Reservaties dienen, na bevestiging van de huurder, voldaan te worden in overeenstemming met de vervaldag van de factuur via bankoverschrijving. Daarnaast kan er ook geopteerd worden om cash te betalen op de dag van levering/plaatsing. Bij bestellingen op korte termijn gebeurt de betaling steeds cash op moment van levering. Betalingen in cash gebeuren vóór installatie of levering van de materialen.

 3. Bij annulering is de huurder de helft van de factuur verschuldigd aan de verhuurder. Bij annulering binnen de twee weken vóór het evenement is de huurder het volledige bedrag verschuldigd. Ieder geval van onmacht, zoals ziekte, sterfgeval, (storm)schade van vorige verhuringen, rechtsvorderingen of beslag en iedere onmogelijkheid vanwege de verhuurder om geheel of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen te voldoen, verbreekt de overeenkomst van deze verhuur, zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder. 

 4. Voor levering en ophaling van onze materialen rekenen wij een vergoeding van € 0,50/km aan, vertrekkende van kruispunt Borgersteinlei / IJzerenveld (Mechelen). Binnen een straal van 5 km, vertrekkende van dit kruispunt, is levering van het springkasteel gratis.

 5. Vanaf de levering tot de ophaling is de huurder verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal.

 6. TPR kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kwetsuren of andere schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de gehuurde materialen.

 7. Eventuele verzekering voor het gehuurde materiaal is altijd ten laste van de huurder. D.w.z. dat bij eventuele beschadiging, bevuiling, verlies of diefstal, de kosten van de huurder teruggevorderd zullen worden. De vergoeding bij beschadiging bestaat altijd uit de nieuwwaarde van het gehuurde materiaal of het onderdeel ervan indien dit bij onze leveranciers afzonderlijk te verkrijgen is.

 8. TPR staat erop dat al haar klanten kunnen genieten van professioneel en goed uitziend materiaal. Daarom voeren wij geen reparaties of opsmukwerk uit bij beschadiging. Tevens kunnen bij herstellingen niet meer de specifieke veiligheidsnormen inzake brandveiligheid, wind- en waterbestendigheid gegarandeerd worden.

 9. De geldigheidsduur van een offerte vindt u terug op de offerte zelf. Indien TPR geen bevestiging ontvangt van de mogelijke huurder binnen deze periode, aanschouwt TPR de aanvraag als nietig. Tevens garandeert een offerte niet dat er een ‘optie’ wordt genomen op de mogelijks te huren materialen. Materialen worden dus niet gereserveerd.

 10. Bij (plotse) storm of rukwinden (meer dan 6 Beaufort - 60 km/u en meer) dient het springkasteel te worden afgebroken om schade te voorkomen. TPR wordt dan onmiddellijk door de huurder telefonisch op de hoogte gebracht. 

 11. Er mogen op geen enkele manier op de gehuurde materialen zaken bevestigd worden (touw, plakband, stickers, ...). Beschadigingen en/of kuiswerken ten gevolge van bovengenoemde aandachtspunten zullen aangerekend worden aan de huurder met een minimumkost van €50.

 12. Indien de plaatsing van een springkasteel moet gebeuren op een verharde ondergrond (oprit, …), is het aan de huurder om TPR hiervan op de hoogte te stellen. Dit stelt ons instaat de juiste verankeringsmaterialen te voorzien inzake zekering). Nalatigheid betekent extra kilometervergoeding (zie punt 4)

 13. De huurder dient er voor te zorgen dat al de gehuurde materialen goed bereikbaar zijn voor onze diensten tegen het afgesproken uur van afhaling. Onder geen beding worden gehuurde materialen door de huurder uitgeleend aan derden.

 14. Wat betreft de plaatsing van ons springkasteel is het belangrijk dat uw gazon of ondergrond relatief vlak is. TPR behoudt het recht af te zien van plaatsing indien niveauverschillen te groot zijn. Dit met het oog op de veiligheid van u en uw gasten.

 15. Onze prijzen garanderen het gebruik van de gehuurde materialen, behalve het springkasteel, voor 2 dagen of een weekend (afhalen vrijdag - terugbrengen maandag). Terugbrengen van materialen of afhalen door onze diensten, gebeurt steeds in onderling overleg tussen TPR en de huurder.

  Springkastelen worden steeds op de dag van verhuur geleverd en afgehaald. Indien het springkasteel in de openbare ruimte wordt gebruikt (braderij, kermis, ...), zal TPR steeds de veiligheid van het springkasteel op zich nemen. Dit betekent het vervoer van en naar het event gedurende 2 of meerdere dagen. In geen geval kunnen springkastelen onbewaakt 's nachts achtergelaten worden (openbare ruimte). In geval van verhuur voor meerdere dagen zullen desgevallend vervoerskosten worden aangerekend. Deze situatie vormt een uitzondering op onze standaardregel inzake de kilometervergoeding. D.w.z dat alle kilometers zullen aangerekend worden.

  Bij verhuur van springkastelen garanderen wij een 'mooi weer-garantie'. Dit betekent dat u het springkasteel gratis kan annuleren tot 24u voor de dag van levering. De annulatie moet ons ten laatste bereiken vóór 14u, via mail of telefoon. In dat geval worden er geen extra kosten aangerekend. Annuleren binnen 24u voor uw event zal gepaard gaan met een administratieve kost die 50% van de originele factuur bedraagt.

 16. Behalve ons springkasteel, zijn al onze materialen ook af te halen. Dit gebeurt steeds na afspraak. Best voorziet u ook een bestelwagen. Materialen worden niet vervoerd met een aanhangwagen. 

 17. Bij twijfel over eender welke voorwaarde, kunt u ons best op voorhand even contacteren. Wij helpen u graag verder.

 18. Voor alle geschillen is enkel de rechtbank van Mechelen bevoegd.

Gemaakt met Mozello - de meest gebruiksvriendelijke websitemaker ter wereld.

 .